webinaari

Vuoden 2022 HRD-työn teemat

Kirjoitettu 25.11.2021

Mitä sitoutuminen jatkossa tarkoittaa ja miten luodaan avoin keskusteleva organisaatiokulttuuri? Mikä vaikuttaa työyhteisöjen toimivuuteen ja työhyvinvointiin? Miten päivittäisjohtamista tulisi organisoida ja työn tekemistä kehittää? Näistä vuoden 2022 teemoista keskusteltiin Hyvinvoinnin Suurlähettiläät Oy:n toteuttamassa webinaarissa marraskuussa 2021 Elina Lillstrangin ja Markku Pykäläisen johdolla.

Sitoutumisen monet kasvot

Webinaari aloitettiin sitoutumisen teemalla, jota lähestyttiin mielenkiintoisen Annika Varjosen tekemän työn muutoksen kuvan avulla. Työ ja työn merkitys muuttuu ja voidaan ajatella sen muuttuvan kiinteästä, hyvin selkeästä kokonaisuudesta, nestemäiseksi ja ehkä hieman epämääräiseksikin. Kuitenkin on myös niitä, joiden työ pysyy jatkossakin hyvin samanlaisena ja muuttumattomana. Toiset haluavat sitoutua työhönsä tiukasti vain virka-aikaan ja toiset ajattelevat työtä kellon ympäri 24/7. Miten luodaan ymmärrystä ja hyväksyntää näiden erilaisten ajattelutapojen välille. Sitoutumisella on siis monet eri kasvot ja myös työnantajan näkemys sitoutumiseen voi olla hyvin erilainen.

Turun yliopiston tuoreessa pro gradu -tutkimuksessa havaittiin, että sitoutuminen työhön ja uraan ei ole enää niin tärkeää vaan onnellisuutta haetaan työelämästä esimerkiksi työkavereiden tai hyvän esihenkilö-alaissuhteen kautta. Vastuu myös rakentuu eri tavalla, kun työ muuttuu. Jatkossa omaa elämää, työtä ja kokonaisuutta pitää ymmärtää uudella tavalla. Tasapainon löytäminen ja keskustelu siitä mitä on huomioitava ja mikä on tärkeää, on olennaista työyhteisön kannalta.

Eriarvoisuus ja vahvuudet

Eriarvoisuuden kokeminen työyhteisössä on myös hyvin tyypillistä ja näkökulma asioihin on usein liian lähellä eikä kokonaisuutta ymmärretä. Johtamisen ja kasvun kannalta olisi tärkeämpää, että kaikista löydettäisiin vahvuudet ja hyödynnettäisiin niitä eikä kasvatettaisi eriarvoisuutta. Positiivinen psykologia keskittyy nimenomaan vahvuuksien esiintuomiseen ja siihen, mitä pitää tehdä, että voidaan hyvin. Sitä kautta myös erilaisuus tulee vahvuudeksi.

Päivittäisjohtaminen

Päivittäisjohtamisen avulla taas voidaan selkeyttää sitä, mitä jokaiselta työssään odotetaan ja mihin voi olla tyytyväinen. Sen avulla voidaan myös luoda yhteinen näkemys siitä, miten työt priorisoidaan ja mikä on tärkeää. Keskittyminen olennaiseen tuo kustannussäästöjen lisäksi myös inhimillisen pääoman säästöjä. Päivittäisjohtaminen on olennaista myös itsensä johtamisen kannalta, mitä minä valitsen omalle agendalleni tänään tai tänä vuonna, ja mihin minä keskitys.

Keskustelukulttuurin luominen

Kaikkia käsiteltyjen teemojen yhdistävänä tekijänä webinaarissa todettiin olevan avoimen keskustelukulttuurin rakentaminen hyvissä ajoin. Sen rakentaminen vaatii oman aikansa, ja siinä vaiheessa on jo myöhäistä, kun kriisitilanne on organisaatiossa päällä. On hyvä muistaa, että on aina valinta, rakennetaanko keskustelukulttuuria vai ei. Jonkunlainen kulttuuri muodostuu aina ja se voi myös olla vaikenemisen kulttuuri, joka ei edistä yhteisiä tavoitteita.

Näitä asioita käsiteltiin tarkemmin webinaarissamme.
Jos haluat katsoa webinaarin, niin jätä yhteystietoja alla olevan lomakkeen kautta. Saat webinaarilinkin sähköpostiisi.

    Lähetä viesti
    Tilaa Hyvinvoinnin Suurlähettiläiden uutiskirje

    Valmennuksiimme voit tutustua täällä.