webinaari-blogi

Webinaari Tulevan vuoden painopisteet

Kirjoitettu 15.10.2021

Ilmoittaudu mukaan webinaariin 23.11.2021

Tämä webinaari ei käsittele koronaa ja sen mukanaan tuomia haasteista vaan katsoo rohkeasti eteenpäin vuoteen 2022. Työyhteisöjen parissa työskennellessämme ja asiakasyritysten kanssa keskustellessamme huomaamme tiettyjen teemojen nousevan esille tai ne pyörivät työyhteisöissä niin sanotusti pinnan alla. Tähän webinaariin olemme nostaneet neljä teemaa, joiden uskomme olevan HR-työn keskiössä vuonna 2022. Ne tulevat vaikuttamaan organisaatioiden arkeen sekä sen toimivuuteen, ja siihen miten niin sanottu uusi normaali alkaa toimimaan. Nämä teemat ovat sitoutumisen varmistaminen organisaation sisällä, eriarvoisuuden kokeminen työyhteisössä, hyvän keskustelukulttuurin luominen sekä päivittäisjohtamisen organisoiminen kohti toimivaa tiimiä.

Sitoutumista voidaan tarkastella useasta eri näkökulmasta ja voidaankin ajatella, että sitoutumisella on monet kasvot. Toinen sitoutuu uupumiseen asti, toinen taas alisuorittaa tai sitoutuu yritykseen vain määräaikaisesti. Eriarvoisuuden kokeminen taas voimistuu yhä voimakkaammin. Erilaiset työntekemisen muodot eriarvoistavat työntekijöitä työtehtävien perusteella, ja lisäksi hybridityö onnistuu vain tietyissä tehtävissä ja organisaatioissa. Yhteisöohjautuvuus ja avoin vuorovaikutus vaativat taas organisaatiossa hyvää keskustelukulttuuria, mutta tämä ei synny itsestään. Kulttuuria pitää tietoisesti rakentaa, samoin kuin yhteisöllisyyttä. Sen luomiseen ei riitä, että työntekijät palaavat samojen seinien sisäpuolelle vaan yhteisöllisyyttä pitää määrätietoisesti kehittää. Päivittäisjohtamisen organisoiminen oikealla tavalla tehostaa taas toimintaa ja samalla tuo mielekkyyttä jokaisen työhön.

Hyvinvoinnin Suurlähettiläiden webinaari järjestetään 23.11.2021 klo 8.30–9.30 ja näistä teemoista keskustellaan Markku Pykäläisen ja Elina Lillstrangin johdolla.

Markku on kokenut työyhteisöjen ja esimiesten valmentaja, joka rohkeasti uskaltaa nostaa vaikeitakin teemoja valmennuksissa esille. Pitkä kokemus teollisuuden esimiestehtävistä on tuonut hänelle vankan käytännönkokemuksen, josta pystyy ammentamaan monenlaisiin valmennustilanteisiin.
Elina puolestaan on kasvupsykologi ja valmentaja, joka on työskennellyt ihmisten kasvun ja liiketoiminnan kehittämisen parissa koko työuransa ajan. Missio hänellä on mahdollistaa arvokas ja hyvää tuottava arki jokaiselle.

Ilmoittaudu tästä!

Webinaarissa teemoja avataan konkreettisten case-esimerkkien ja teorian avulla. Tule mukaan kuuntelemaan ja keskustelemaan. Ilmoittautumisen yhteydessä voit lähettää ennakkokysymyksiä webinaarin aiheesta. Lisäksi voit kirjoittaa ajatuksiasi aiheeseen liittyen oman organisaatiosi näkökulmasta. Miten näitä teemoja on teillä käsitelty ja oletteko kiinnittäneet samoihin asioihin huomiota?

Voit ilmoittautua webinaariin tämän linkin kautta

Lue myös aiheeseen liittyvä blogikirjoitus: Parantaako konttoreihin paluu yhteisöllisyyttä?