Esimiestyön ja johtamisen kehitys vaatii prosessin

 

Esimiehen perustehtävä on muuttunut ja muuttuu jatkuvasti. Tällä hetkellä ihmisten johtaminen on esimiestyön perustehtävän keskiössä. Esimiestyön ydin palautuu esimiehen kykyyn tutkia omaa käyttäytymistään ja sen vaikutusta johdettaviin henkilöihin. Esimiehen tulee pystyä muuttamaan omaa käyttäytymistään johdettaviensa ja tilanteiden mukaan.

Esimiestyön kehitys ja Hyvinvoinnin Suurlähettiläät

Kehitys tapahtuu asteittain prosessin myötä, jossa tukena ja valmentajana toimii Hyvinvoinnin Suurlähettiläiden valmentaja. Kyseessä on ihmisen käyttäytymistapojen muutos – ei persoonan muutos!

Esimiehen käyttäytymistä tulisi sopeuttaa eri tilanteisiin sopivaksi. Käyttäytymistapojen muutos ei tapahdu yksittäisellä koulutuspäivällä, vaan se vaatii pidemmän ja tuetun prosessin. Kolb:n oppimisen kehän mukaisesti se vaatii: tiedostamisen – käsittämisen – toimeenpanon – sitouttamisen.

Esimiehen vaatimukset – Esimiestyön kehitys

 

Paitsi vahvaa substanssiosaamista, esimieheltä vaaditaan nykyään myös erinomaisia ihmisten johtamisen taitoja. Näitä ovat mm. vuorovaikutustaidot, tunneälykkyys, psykologinen muutosjoustavuus (resilienssi), kriittinen ajattelu ja luovuus sekä itseohjautuvuus.

Käytännössä nämä tarkoittavat esimerkiksi sitä, että johdettavat tulisi saada kehittämään omaa työtänsä oma-aloitteisesti, herätettyä sisäinen motivaatio työn tekemistä kohtaan, joustamaan asiakastarpeiden mukaisesti, oppimaan ja opettamaan uutta sekä toimimaan ryhmän hyvinvointia parantaen.

Helpdesk palvelee maksutta

Kohtasitko vaikean tilanteen esimiehenä, etkä oikein tiedä miten se kannattaisi käsitellä työyhteisön kanssa? Varaa maksuton sparrausaika Helpdeskistä.