Työyhteisön kehitysprosesseissa työryhmiä kehitetään ryhmädynamiikan keinoin valmennuksellisia ja työnohjauksellisia menetelmiä hyödyntäen. Palvelun tärkeimpänä tavoitteena on auttaa ryhmää löytämään omat vahvuutensa, joilla se pystyy suorittamaan perustehtäväänsä entistä tehokkaammin sekä hyödyntämään jäsentensä erilaisuus.

Valmennuksen perusprosessi

Työyhteisön kehitys -valmennukset räätälöidään aina ryhmäkohtaisesti ja sisältö elää sen mukaan, millaisia ilmiöitä ryhmästä esiin nousee.

 

Työyhteisön kehitys – Perusprosessin ydintoiminnot:

  • Kahdenkeskinen sparraus esimiehen kanssa
  • 360- ja temperamenttianalyysi: Millainen minä olen?
  • Millainen meidän ryhmämme on: osaammeko hyödyntää ryhmän yksilöiden erilaisuutta ja samanlaisuutta vai aiheuttaako se pikemminkin toistuvasti konflikteja?
  • Toisiimme tutustuminen: Kuinka hyvin tunnet työkaverisi?
  • Työnohjaukset 10-12 x 1,5h
  • Kokemuksellisuus: Tilanteita tutkitaan ja analysoidaan videolta yhdessä ja pohditaan, korreloiko nähty koetun arjen kanssa
  • Ryhmädynamiikkaa tarpeeseen
Leadership

Keskeisimmät näkökulmat ovat 

1

Ryhmän toiminta on koko ryhmän yhteinen asia – ei pelkästään esimiehen

Pyritään havahduttamaan jokainen ryhmän jäsen, miten ”minä” voin vaikuttaa itse aktiivisesti ryhmäilmiöihin sekä sitä kautta omaan että ryhmän hyvinvointiin? Jokaisella on oma roolinsa, mutta millainen ja miten sitä voi tietoisesti kehittää?

2

Ryhmän jäsenen paremmin tunteminen

Ryhmän hyvinvoinnin peruskiviä on sen jäsenten tunteminen. Tämän päivän kiireessä me tunnemme toisiamme valitettavan huonosti. Kehityspäivien aikana pyrimme pysyttelemään normaalissa työarjessa pinnan alla olevissa asioissa kuten asenteissa, arvoissa, tunteissa, mielikuvissa, tulkinnoissa, piilonormeissa,… Tiedätkö muuten mitä ryhmäsi jäsenet pelkäävät tai arvostavat? Tai mikä on heidän mielestä parasta sinussa? Ryhmän jäsenten tunteminen on yksi tärkeä palanen ryhmän yhtenäisyydessä.

3

Ilmiöt tutuiksi! Juuri sinun ryhmässäsi läsnä olevat ilmiöt

Valmennuksissa ei puhuta asioista yleisellä tasolla, vaan sukelletaan kyseessä olevan ryhmän juuri siinä hetkessä läsnä oleviin ilmiöihin! Kokemullisten harjoitusten kautta etsitään ilmiöt keskustelun aiheeksi, käydään läpi teoriataustaa hieman ja pohditaan kuinka ilmiöt näkyvät normaalissa työarjessa.

Helpdesk palvelee maksutta

Kohtasitko vaikean tilanteen esimiehenä, etkä oikein tiedä miten se kannattaisi käsitellä työyhteisön kanssa? Varaa maksuton sparrausaika Helpdeskistä.