Esihenkilötyö

Yhteistyö – kohti parempia tuloksia

Kirjoitettu 02.10.2015

Työyhteisön yhteistyö ja yrityksen tekemä tulos korreloivat vahvasti. Tämä tosiasia alkaa olla jo yleisesti hyväksytty. Matemaattisestikin asia on todistettu. Vielä on kuitenkin matkaa siihen, että käytännön teot tukisivat ajatusta. Itse olen kokenut ryhmädynamiikan olevan erittäin merkittävässä roolissa, kun halutaan kehittää työyhteisön hyvinvointia. Miten yhteistyötä ja ryhmän ryhmädynamiikkaa voi käytännössä kehittää?

Yhteistyön kehittäminen on prosessi

Ryhmällä on elinkaarensa ja elinkaaressa vaiheensa. On mahdotonta hypätä muotoutumisvaiheesta toteuttamisvaiheeseen. Tämä tosi asia tarkoittaa sitä, että mikään yksittäinen tykypäivä, valmennus tai koulutus ei toimi. Yksittäiset tapahtumat voivat toimia havahduttajana tai oivalluttajana, josta ryhmäläiset ottavat kopin ja alkavat toimia säännöllisesti yhteistyön ja ryhmädynamiikan kehittämiseksi. Helposti voi kuitenkin käydä niin, että olo on voimaantunut yhden päivä, mutta viikon päästä kukaan ei enää muista yhtäkään oppia valmennuksesta. Yksi vaihtoehto onkin, että joku ulkopuolinen on ryhmän tukena kulkemassa ryhmädynamiikan elinkaarta kohti huipputiimiä ja näin varmistaa sen, että opit siirtyvät käytäntöön. Tyypillinen kehitysprosessimme kestää 1-1,5 vuotta sisältäen 2-4 valmennuspäivää, 360-analyysit sekä 10-12 ryhmätyönohjausta.

Yhteistyön kehittämisen valmennusprosessimme

Valmennukset räätälöidään tietysti aina ryhmäkohtaisesti ja sisältö elää sen mukaan, millaisia ilmiöitä ryhmästä esiin nousee. Alla kuitenkin prosessin perusrunko

Kahdenkeskinen sparraus esimiehen kanssa

Vaikka ihan jokaisella ryhmänjäsenellä on tärkeä rooli ryhmänsä hyvinvoinnista, on esimiehen rooli kuitenkin erityinen. Ilman esimiehen vahvaa tahtoa, ei ryhmädynamiikan kehitysprosessiin kannata lähteä. Tässä vaiheessa siis tarkastellaan, miltä ryhmä näyttää esimiehen silmin. Tärkeää on muistaa, että tämä on vain yksi näkökulma.

Millainen minä olen?

Toisessa vaiheessa kaikki ryhmänjäsenet patistetaan perehtymään itseensä. Tähänkin on monia lähetymisvaihtoehtoja – Hyvinvoinnin Suurlähettiläät lähestyvät asiaa esimerkiksi 360-analyysin kautta (yhteistyö- tai johtamiskäyttäytyminen) tai hieman kevyemmin temperamenttiananalyysien kautta.

Millainen meidän ryhmämme on?

Millaisia henkilöitä ryhmässämme oikeasti on? Olemmeko kaikki samanlaisia? Jos näin, niin millaisia näkökulmia toiminnassamme jää mahdollisesti tarkastelematta? Entäpä jos olemme kovin erilaisia? Sehän on suuri rikkaus ja vahvuus! Mutta osaammeko me sitä hyödyntää vai aiheuttaako se pikemminkin toistuvasti samanlaisia konflikteja, jotka heikentävätkin ryhmädynamiikkaa? Analyysien pohjalta on hyvä pysähtyä yhdeksi päiväksi sparraamaan toinen toisiaan. Tyypillisesti käymme omat analyysimme avoimesti yhdessä läpi luoden jokaiselle käytännöllisen kehittymissuunnitelman. Ei ole tietysti helppoa altistaa itseä arvostelulle ja näyttää omat heikkoutensa toisille. Ei sen kuulukaan olla helppoa, jos kehitystä halutaan. Aina kuitenkin etenemme ryhmän ja yksilön ehdoilla turvallisuuden tunne säilyttäen. Ohjaajana toimii aina koulutettu työnohjaaja.

Toisiinsa tutustuminen

Kuinka hyvin tunnet työkaverisi? Saatamme olla työkavereiden kanssa enemmän kuin oman perheemme kanssa. Silti emme ehkä tiedä, mistä hän on kotoisin, mitä hän harrastaa tai millainen perhe hänellä on. Vielä huonommin tunnemme hänen arvomaailmaansa, tuntemuksia, pelkoja tai vaikkapa unelmia. Saatat miettiä, miksi pitäisikään tuntea. Ei tarvitsekaan, jos vain käyt töissä eikä sinua kiinnosta miten hyvin työyhteisösi voi ja kuinka tehokkaasti teette tulosta. Yksi hyvän ryhmädynamiikan keskeinen ominaisuus on, että ryhmän jäsenet tuntevat hyvin toisensa ja arvostavat jäseniään sellaisena kuin he ovat. Kyseessä on ryhmän sosiaalinen kiinteys yksilön kokeman sosiaalisen vetovoiman kautta. Sosiaalisen kiinteyden kehittäminen on yksi keskeisimmistä tavoitteista koko prosessin aikana.

Työnohjaukset

Prosessin ydin ovat työnohjaukset (10-12 x 1,5h). Työnohjauksissa tyypillisesti käsitellään päivän polttavia teemoja yhteistyön tiimoilta. Työnohjauksissa tutkitaan myös juuri siinä hetkessä ryhmässä tapahtuvia ilmiöitä sekä omia tunteita. Menetelmä on haastava, mutta tarjoaa yksinkertaisuudessaan huikeita kokemuksia. Nykyisessä hektisessä arjessa, onnistuminen jo pelkästään läsnäolossa, on kokemuksen arvoinen.

Kokemuksellisuus

Valmennuksissa ja työnohjauksissa käytetään paljon kokemuksellisia menetelmiä. Miten ryhmän jäsenet toimivat kun olosuhteet muuttuvat tai vastaan tulee mahdottoman tuntuinen tehtävä? Kuka tekee päätökset ja jäävätkö jonkun loistavat ehdotukset paitsioon vain siksi, että hän on temperamentiltään ryhmän vetäytyvin? Kaikkea näitä ja paljon muuta tutkitaan ja analysoidaan videolta yhdessä ja pohditaan korreloiko nähty koetun arjen kanssa. Aika usein vastaus on: ehdottomasti korreloi. Tätä kautta ryhmä saa konkreettisia toimenpiteitä siitä, kuinka tulisi oppia toimimaan, jotta lopputulos olisi parempi.

Ryhmädynamiikkaa tarpeeseen

Ryhmädynamiikan valmennuksia voi myös yhdistää johonkin toiseen käynnissä olevaan tarpeeseen. Tällaisia voivat olla esimerkiksi:

  • Strategiatyö
  • Turvallisuusjohtaminen
  • Prosessien kehittäminen
  • Tuotekehitys / Innovointi
  • Ongelmanratkaisut
  • Asiakasjohtaminen

Ryhmädynamiikka pelottaa

Hyvinvoinnin Suurlähettiläiden valmennuksessa on nyt käynyt noin 700 henkilöä. Yksi yleisimmin vastaan tullut tunne on pelko. Ihmisiä pelottaa lähteä valmennukseen. Esimiehiä pelottaa tarjota valmennusta ryhmälleen. Lähes aina käy niin, että ihan jokainen ei ryhmästä halua tai uskalla osallistua valmennukseen. Itseensä ja ryhmän jäseniin tutustuminen on vielä meille aika vierasta ja siksi pelottavaa. Pelko johtunee siitä, että tutustuminen voi muuttaa maailmaamme. On helppo pitää kiinni vanhasta ja vain sietää epäkohtia. Vain minun tapani toimia on oikea ja maailma on väärässä – kaikesta tästä minun roolini on valittaa. Tähän meidän mielemme ensimmäisenä tarjoamaan vaihtoehtoon ei ole pakko tyytyä, ihmisellä on lupa oppia.

Todistetusti ryhmädynamiikkavalmennus ei ole niin pelottavaa kuin miltä se saattaa tuntua. Lähes 90% valmennukseen osallistuneista on erittäin tyytyväisiä.

Otahan yhteyttä ja lähdetään yhteiselle matkalle!

-Markku –