fbpx

360-arviointi yhteistyökäyttäytyminen 

Hyvinvoinnin Suurlähettiläät analyysit

360-arviointi voidaan toteuttaa myös yhteistyökäyttäytymisen arvioinnin työvälineenä, jolloin kerätään palautetta työntekijän yhteistyökäyttäytymisestä.

Arvioinnin perusteella saadaan laaja käsitys eri sidosryhmien näkökulmasta. Tämän perusteella voidaan tunnistaa työntekijän kehitystarpeet ja luoda toimenpidesuunnitelma työyhteisön jäsenenä kehittymistä ja työssäoppimista varten.

360-arviointi yhteistyökäyttäytyminen nostaa kehittämisen uudelle tasolle, sillä se

 • mittaa henkilön onnistumista
 • tunnistaa todelliset kehittämiskohteet ja osoittaa kehittämisen suunnan
 • mahdollistaa yksittäisen henkilön ja koko organisaation kehittymisen
 • auttaa kehittämistoimenpiteitä määrittelemisessä
 • haastaa vastaajan pohtimaan omaa työyhteisörooliaan
 • osallistaa ja kannustaa vastaajat palautteen antoon ja kehittämiseen
 • osoittaa alku- ja loppumittauksena työyhteisön ja johtamisen kehittämisen vaikuttavuuden

 

Monipuolinen

Tieteellisesti validi

Henkilökohtaisen kehittymisen tueksi

360-arviointi on monipuolinen ja laadukas yhteistyökäyttäytymisen kehittämistyökalu, jolla kerätään ja analysoidaan palautetta henkilökohtaisen kehittymisen tueksi.

Arvioinneissa on aina myös sanallisen palautteen osuus, josta henkilökohtaiset kehittymiskohteet usein löytyvät. Itsearvioinnin lisäksi palautetta voi kerätä kollegoilta, omalta esimieheltä, yhteistyökumppaneilta ja asiakkailta. Suosituksena on, että vastaajia olisi 5-10 (kuitenkin vähintään kolme), näin tuloksesta saadaan kattava. Kysely toteutetaan sähköisesti selainpohjaisessa järjestelmässä, joka takaa ehdottoman turvallisuuden ja luottamuksellisuuden. Vastaajat vastaavat sähköpostilinkin kautta kyselyyn ja vastaaminen kestää 15-30 minuuttia.

Kysely sisältää noin 70 kysymystä kahdeksalta eri osa-alueelta:

 • Toiminnan eettinen perusta
 • Tahto
 • Toimeenpanokyky
 • Ihmisten ymmärtäminen
 • Työskentelyote
 • Henkilökohtainen joustavuus
 • Luovuus ja toiminnan kehittäminen
 • Viestintä

Myös 360-arviointi yhteistyökäyttäytyminen puretaan ensin ryhmäkohtaisesti, jonka jälkeen kaikkien kanssa käydään henkilökohtainen palaute omien tulosten pohjalta. Palautteenantajana sekä valmentajana voi toimia vain 360-arviointiin pätevöitynyt henkilö.

360-arviointia käytetään yleensä Työyhteisövalmennuksen tai Yhteistyökäyttäytymisen kehittämisprosessin aloittamisen yhteydessä alkukartoitustyökaluna, mutta sen voi yhdistää myös muihin valmennuksiin tai tehdä erillisenä tutkimuksena.

Muut analyysimallimme